NATUURLIJK DISCLAIMER:

Wij geven net als bij reguliere behandelingen door een medische professional geen garanties ten aanzien van zaken rond ziekte en gezondheid. In onze sessies wordt het zelfgenezend vermogen van iemand sterk geactiveerd met hopelijk een goed resultaat. Het heeft onze grote voorkeur dat u naast het ontvangen van de energetische behandelingen ook contact hebt met uw reguliere arts en/of zorgverlener.

Hoewel onze behandelingen fantastische resultaten hebben opgeleverd is het niet gegarandeerd dat ze voor iedereen werken. Bovenal bent en blijft u ten allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid. Onze behandelingen zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie.

Onze behandelingen zijn een gereedschap of middel, niet het enige middel. Onze behandelingen sluiten geen enkel ander middel uit. Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline. 

Onze behandelingen nemen geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie. 

Wij onthouden ons van uitspraken over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. wij doen geen uitspraken over andere vakgebieden en hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.