PARAVISIE Juli 2019 (met dank aan Niels Brummelman)
Van mm en MM naar mMmM

Vanuit hun standplaats in het Drentse Peize, geven Aafke Douma en Rob Heiligers gezamenlijk workshops en opleidingen aan energetisch werkers en spirituele begeleiders. Natuurlijk kwam hun vruchtbare samenwerking niet van de ene op de andere dag tot stand. Een heel traject van eigen scholing en ontwikkeling kwam daaraan te pas, zowel in het geval van Aafke als van Rob. Waarbij het leven zelf hun grootste leermeester (en koppelaar) bleek. 
Aafke: “Samen kunnen wij veel. Héél veel.”

‘Wij willen ons als begeleiders zo snel mogelijk overbodig maken’ 
Rob Heiligers en Aafke Douma

Als één van de eersten in Nederland mag Rob Heiligers zich vanaf 2005 docent Quantum Touch noemen. De energetische behandelmethode, mede ontwikkeld door de Amerikaan Richard Gordon, heeft hem de jaren daarvoor dusdanig geholpen, dat hij staat te popelen om de kracht ervan aan anderen door te geven. Hij besluit met lezingen en ervaringsavonden rond Quantum Touch door het land te trekken. Hoewel elke avond zijn eigen charmes en wonderbaarlijkheden kent, staat een bepaalde bijeenkomst in 2008 voor altijd in zijn geheugen gegrift:
“Ik had mijn inleidende praatje gehouden over de grenzeloze mogelijkheden van energetisch werk, toen in de pauze een dame op me afkwam. Als alles mogelijk was, dan kon ik toch ter plekke wel haar 19 jaar eerder gebroken stuitje genezen? Nu houd ik wel van een uitdaging en dus hield ik prompt mijn handen bij haar heupen. En warempel, binnen een minuut klonk er, voor ons beiden duidelijk hoorbaar, een krakend geluid en behoorden haar pijnen definitief tot het verleden. Wetende dat wij energetisch werkers niets anders doen dan het aanzwengelen van het zelfhelend vermogen van de ontvanger zelf, wist ik op dat moment één ding zeker: deze dame is een talent!”

Helder geboren
Terug naar het begin. In het geval van Aafke is dat in het jaar 1958, wanneer ze in Groningen ter wereld komt. Gevraagd naar haar jeugdherinneringen, volgt de wedervraag: “Welke wil je horen?” Daar waar anderen zich nauwelijks iets weten te herinneren, blijkt Aafke zich letterlijk álles te herinneren. Zelfs haar geboorte!
Aafke: “Mijn ouders waren voor mijn geboorte al uit elkaar gegaan. De zware energieën die deze verdrietige gebeurtenis met zich meebracht, had ik in de baarmoeder aangevoeld. Daarom wilde ik helemaal niet geboren worden. Vanwege mijn onwil werd het een zware bevalling. Toen ik er eenmaal was, zei men dat ik wijs uit mijn ogen keek. Maar ook een beetje terughoudend. Geen wonder: ik voelde namelijk letterlijk mee met alles en iedereen om mij heen. Ik was als kind één met de natuur, met de bomen, de beestjes, de planten en de bloemen. Pas op de lagere school ontdekte ik, dat ik anders was dan de rest. Vanaf dat moment heb ik me meer teruggetrokken en begon ik gewenst gedrag te vertonen. Want in de gereformeerde buurt waar mijn moeder woonde, was ze de enige die gescheiden was en ook nog eens werkte. En het laatste wat ik wilde, was mijn moeder kwijtraken. Zo heb ik mijn heldervoelende en helderwetende kwaliteiten aanvankelijk op een laag pitje gezet.”

Merlijn
Ondertussen mijmert de kleine Rob, geboren in 1954, over indianen, tovenaars als Merlijn en over andere sprookjesachtige figuren. Als oudste kleinkind opgroeiend in een groot gezin van ingewikkelde samenstelling, komt hij aan aandacht en liefde die eerste jaren niets tekort.
‘Een dromer die zich prima zelf kan vermaken’, zo typeert Rob de jonge versie van zichzelf. Wat later is hij verdienstelijk topsport-tafeltennisser en gaat hij op voor een studie medicijnen. Tot drie keer toe wordt hij echter uitgeloot en studeert uiteindelijk ontwikkelingspsychologie.
Rob: “En mijn familie wilde zo graag dat ik dokter zou worden! Ook ik was al aan het aanpassen en meebewegen geslagen en dus kwam mijn vaders goedkeuring om andere wegen en paden te gaan verkennen als geroepen. ‘Jongen, ga vooral doen waar jij gelukkig van wordt!’ Daar was ik heel blij mee natuurlijk. Wat eerder al was ik gevraagd om mee te werken aan een productie binnen het jeugdtheater. Uiteindelijk mondde het uit in dertig jaar professionele schoolvoorstellingen rond educatieve onderwerpen die mij persoonlijk fascineerden, zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg, het enneagram en familieopstellingen. En je raadt het nooit: één van onze eerste voorstellingen ging over tovenaar Merlijn!”
Voor Rob lijkt, zo op zijn 35e, de cirkel rond. Hij doet werk dat hij leuk vindt en waar hij goed in is én kan daar ook nog eens zijn interesse voor spiritualiteit en allerlei onderzoek naar energiewerk in kwijt. Toch moet er een dramatische gebeurtenis aan te pas komen om hem daadwerkelijk wakker te laten worden.

Nieuwe etages
Rob: “Samen met mijn partner had ik al een prachtige dochter gekregen en nu we zes jaar later weer zwanger waren, kon ons geluk niet op. Echter: de weken voorafgaand aan de uitgerekende datum kreeg ik het ene onheilsteken na het andere. Het werd zelfs zo erg dat ik voor de zekerheid een begrafenisverzekering afsloot, omdat ik dacht dat mijn overlijden aanstaande was. Tot de dag waarop ons tweede dochtertje geboren werd en in het vruchtwater gepoept bleek te hebben. Haar hersentjes waren daardoor dermate beschadigd, dat een acceptabel bestaan onmogelijk was geworden. Uiteindelijk stierf ze in mijn armen. Werkelijk hartverscheurend om mee te maken.  Vóór dit drama had ik vooral het ‘Lief’ in mijn leven leren kennen. Nu was het kennelijk tijd voor het ‘Leed’.”
Dat leed blijkt een katalysator te zijn die zorgt voor ‘tien verdiepingen erbij’ in Rob’s spirituele zoektocht. Naast de nieuwe etages ‘Leed’ die hij aan zijn levensbouwwerk kan toevoegen, leidt de meedogenloze confrontatie met de dood ertoe dat hij fanatiek op zoek gaat naar antwoorden.
Rob: “Alles wat ik ergens diep vanbinnen al wist, daarvan werd ik me nu volledig bewust. Leven na de dood, het zesde zintuig, energetische behandeling… het waren vanzelfsprekendheden die ik eindelijk écht - want doorleefd - herontdekte. Vele jaren later besloot ik als onderdeel van mijn energetisch onderzoek met Quantum Touch naar buiten te treden.”
Zo ontmoet Rob tenslotte Aafke, die in de tussenliggende jaren ook niet van haar eigen portie leed verschoond blijkt te zijn gebleven…

Geen blauwe jurk
Aafke: “Het vanaf de lagere school wegdrukken van mijn gaven, leidde in de nachten tot de vreselijkste nachtmerries. En later, toen ik inmiddels sociaal-maatschappelijk werk deed, kreeg ik intense pijnklachten. De link met mijn zelfvervreemding legde ik niet, daarvoor moest het allemaal nog wat erger worden.”
Dat gebeurt als Aafke rond 2005 tijdens een vakantie pijnstillers voorgeschreven krijgt die haar op het randje van de dood brengen. Tijdens wat wel een bijna-doodervaring genoemd wordt, ontmoet ze haar inmiddels overleden moeder: “Ze zei me dat ik nog niet klaar was en terug moest. Dat vond ik erg, want het was heerlijk ‘daarboven’. De ervaring was voor mij echter wel een omslagpunt. Ik wilde nu écht weleens weten waar mijn klachten vandaan kwamen. Toen ik in een lokaal krantje een aankondiging van de Quantum Touch avond las, aarzelde ik dan ook geen moment. En nadat ik de heilzame effecten ervan zelf aan den lijve ondervonden had, wist ik zeker: dit wil ik ook!”
Toch ervaart Aafke met haar herontdekte heldervoelend talent in eerste instantie schroom om zich voluit op en in het spirituele te storten. Het ogenschijnlijk zweverige karakter ervan staat haar tegen. Een ontmoeting met boer Berend doet wonderen: “Berend was die avond dat ik Rob ontmoette ‘toevallig’ ook aanwezig. Een nuchtere vent van bijna tachtig die met een eenvoudige wichelroede, gemaakt van een verbogen spaak, succesvol waterputten opspoorde. In de veronderstelling dat ik daarmee ook wel uit de voeten zou kunnen, overhandigde hij me die avond zijn wichelroede. Het trok me in een bepaald opzicht over de streep: dat spiritualiteit ook heel aards en no-nonsense kon zijn. Ik hoefde bij nader inzien helemaal geen blauwe jurk aan, wilde ik voor een spiritueel leven kiezen!”

AHA
Al snel na hun ontmoeting vraagt Rob aan Aafke of ze zijn ‘assistent’ wil worden. Ze stemt toe en langzamerhand ontwikkelt zich een intens en krachtig samenwerkingsverband. Je zou het een soort ‘Heilig Huwelijk’ kunnen noemen: een zielsverbinding of -verwantschap waarbinnen, even kort door de bocht, het helende vrouwelijke en faciliterende mannelijke volledig tot hun recht komen. Maar Aafke een spits noemen en Rob de aangever, is te kort door de bocht. Het duo is zó op elkaar afgestemd, dat het schijnbaar onmogelijke in beider handen mogelijk wordt. Waarbij hun gezamenlijke bescheidenheid over hun rol binnen ontwikkelingsprocessen vooral opvalt.
Rob: “Wij willen ons als coach, therapeut of hoe je het ook maar noemen wilt, zo snel mogelijk overbodig maken. We willen de Meester in jóu wekken. Het enige dat wij kunnen doen, is aanzwengelen, aansturen, activeren en begeleiden.”
Dat ze daarin zo bedreven zijn geworden, is onderhand geen verrassing meer voor hen beiden. Ze weten dat hun ontmoeting voorbestemd was en tijdens vorige levens een voorgeschiedenis heeft gehad. Ze zijn, heel letterlijk, hiervoor opgeleid en naar elkaar toegegroeid.
Aafke: “Uit onze persoonlijke ervaringen, gecombineerd met de kennis opgedaan tijdens door ons gevolgde opleidingen en workshops, hebben we onze eigen-wijsheid gedestilleerd. Dat is niet de zoveelste methode, maar meer een overtreffende trap daarvan, eenvoudigweg ‘AHA’ genoemd: Adem, Hartenergie (Liefde) en Aandacht (Bewustzijn). Wat ons betreft is dat de essentie van ‘alle’ energetische methodes, eenvoudig te leren en zeer effectief. Het gaat niet om het merk maar om de auto zelf, om maar een vergelijking te maken.”

mMmM
Als ‘Lichtwerkers’ hebben Aafke en Rob een bijzondere kijk op de aard en het wezen van de mens. In de kern zijn wij allen volgens hen een Magnifiek Multidimensionaal Metafysiek Mysterie, ofwel MMMM. Maar vaak denken we ‘slechts’ een mens te zijn met meer of minder mogelijkheden, moeilijk of makkelijk levend: mmmmm.
Rob: “Idealiter gaan we bezield door het leven met de kleine en grote mM in natuurlijke verbinding. Als een ‘mMmMMmMMm-mens’. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we weer bewust zo gaan floreren? Door ten eerste ons te realiseren dat we al helemaal heel zijn, vandaar de naam van één van onze workshops: AL HEEL. Zien dat het om te beginnen nu al goed is en dát accepteren en omarmen, zoiets creëert ruimte en potentie. Daarom zitten in onze bedrijfsnaam ook de woorden ‘Bewustzijn’ en ‘Bloei’, in plaats van bewustwording en groei. ‘Zijn’ en ‘laten zijn’ hebben wat dat betreft een krachtigere helende werking dan veranderen, transformeren en zelfs genezen. Net zoals inzicht en ‘bewust zijn’ in wezen belangrijker zijn dan doen.”
Aafke: “We komen uit het licht, zijn het licht, en gaan weer terug naar het licht. Waar maken we ons eigenlijk druk over?”
Naast AL HEEL, is de workshop ZIELinzicht in dit kader relevant. Rob en Aafke leren meer ervaren begeleiders zielsregressies naar tussenlevens te begeleiden.
Rob: “In dat leven-tussen-levens ben je in je grote M. Door mensen daarmee in contact te brengen, krijgen ze antwoorden direct vanuit hun Hoger Zelf. Is die verbinding eenmaal gelegd, dan is het makkelijker die connectie opnieuw, ook in het dagelijks leven, te ervaren. Dat werkt als een anker, als een richtsnoer waarop je je steeds makkelijker af kunt stemmen.”

Drie keer uitgeloot en tóch dokter.
Geen blauwe jurk en tóch helderwetendvoelendziend.
Het kan verkeren…

Natuurlijk
Niet voor niets kozen Aafke en Rob voor de toevoeging ‘NATUURLIJK’ in hun bedrijfsnaam.
Aafke: “Onze levens zijn tegenwoordig verre van natuurlijk, met al die kunstmatigheid en technologie om ons heen. Het heeft ons van onze ware aard, met zijn ingeboren aanvoelingsvermogen, vervreemd. Om deze laatstgenoemde opnieuw te stimuleren, reik ik jou een oefening aan waarbij juist gebruik wordt gemaakt van moderne techniek:
Zet je telefoon af en toe eens uit of op stil. Ga eens voelen wie jou wanneer belt of een bericht stuurt. Elke beller heeft zijn of haar eigen trilling. Gezamenlijk vormen we een groots orkest, maar ieders snaartje klinkt net weer even anders. Ons zesde zintuig is lui geworden, het wordt ons door de elektronica te gemakkelijk gemaakt. Om spieren te kweken, moet je trainen. Probeer dat nu eens met jouw intuïtie of zesde zintuig!”

‘Wijsheid is weten dat ik Niets ben.
Liefde is weten dat ik Alles ben.
Tussen die twee speelt mijn leven zich af’
Nisargadatta Maharaj

Meer info over de Workshops van Aafke? Over de Praktijk/Bijeenkomsten/Reizen?
Kijk op: www.NATUURLIJKCentrumBewustzijnenBloei.nl

 

Of schrijf je HIER in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle actualiteiten en ontwikkelingen. Uitschrijven kan op ieder moment via de link in iedere nieuwsbrief.