Bosnische Piramide Energie 
 
Velen hebben er nog nooit van gehoord, anderen kennen de geruchten rond Bosnische piramides, sommigen zijn er in levende lijve naartoe geweest.
Wij wilden het ook zelf ervaren en reisden eind september 2016 naar de Vallei van de Piramides nabij Sarajevo in Bosnië Herzegovina. Daar deden we 'mediamiek onderzoek', hierbij nauw ondersteund door ontdekker dr Sam Osmanagich.
De afgelopen jaren verbleven we in juni en sept/okt met groepen deelnemers in en om Visoko. In juni, augustus en sept/okt 2020 gaan we weer, lees meer onder 'nieuws'.


Mysterie

Waarom spreekt deze plek op de Balkan ons zo aan? Omdat het een tastbaar NATUURLIJKe locatie is waar zich momenteel mysterieuze en wonderlijke zaken afspelen.
Er staan meerdere piramides die hoger zijn dan die in Egypte! En die piramides blijken een 'energetisch actieve werking' te hebben: vitaliserend en bewustzijnsverruimend. Ondergrondse tunnels hebben helende kwaliteiten, en de lucht daar diep onder de grond is frisser dan op een bergtop!
Ook is het een unieke plek omdat wetenschappers en intuïtief ingestelde mensen (zoals wij) er naadloos samenwerken onder de noemer 'spirituele wetenschap'.
(zie voor een lijstje met 'merkwaardige feiten' onderaan).

Bosnische Piramide Energie

Oktober 2017 kwamen we voor de derde keer terug uit de ‘Vallei van de Piramides’ in Bosnië. Inmiddels geven we onze ontdekkingen een plaats binnen ons NATUURLIJK werk. Wat we weten rond ‘Bosnische Piramide Energie’ integreren we momenteel effectief in onze praktijk en binnen onze workshops.

In het decembernummer van het blad VRUCHTBARE AARDE staat een artikel van 10 pagina’s rond Het Mysterie van de Bosnische Piramides.
Het blad (winternummer 4 2016) is te bestellen via www.vruchtbareaarde.nl .
Zie voor de tekstversie hiervan ook onder 'nieuws'!
Bladen als SPIEGELBEELD (mei 2017, lees tekstversie onder 'nieuws') en BewustZijnOnline (zie www.bewustzijnonline.nl van 5 februari 17) plaatsten artikelen rond de Bosnische Piramides.
Zie ook meer artikelen in ParaVisie en ParaView (nov. 18, febr 19) bij 'nieuws'.
Kortom, er is nu flink belangstelling rond ‘onze ontdekkingen’ daar.
 
Zie voor deelnemersreacties 2017/18/19 bij Bosnische Piramides Reizen onder 'nieuws'.
Er is een beproefd concept (steeds meer verfijnd in de tot nog toe elf eerdere 5-daagsen).
Velen hebben dit proces als 'life-changing' benoemd, een gevolg van de combinatie van de bijzondere 'pure' impact van de locaties plus onze helderziende begeleiding.
In juni, augustus en sept-oktober 2020 organiseren we drie nieuwe 'update' 5-daagse reizen naar de 'Vallei van de Piramides', 
Lees meer onder 'nieuws' bij Bosnische Piramide Reizen
Of zie op onze Facebook pagina een mooie aanbeveling van dr Sam himself.

Lezing

We hebben een interactieve lezing gecreëerd met verhalen, foto’s, filmpjes, meditaties rond onze reis:
HET MYSTERIE VAN DE BOSNISCHE PIRAMIDES. Dit met inspirerende instemming van dr Sam Osmanagich (de ontdekker van de piramides) en ‘hij himself’ uiteraard in een eervolle hoofdrol. Het artikel in VRUCHTBARE AARDE is voor een breed publiek geschreven, in deze lezing kunnen we overal veel dieper op ingaan. De meditaties blijken ook een sterk helende werking te hebben.

Wij zijn zeer onder de indruk van wat zich in de Vallei van de Piramides allemaal afspeelt. Aafke heeft daar met haar mediamiek talent zeer heldere informatie doorgekregen, die we graag willen delen (zie ook het fragment hieronder). Onze motivatie is om middels ons verhaal bij te dragen aan ‘wereldbewustzijn’. Neem voor meer info contact op via natuurlijkcbb@protonmail.com


Aafke Douma & Rob Heiligers


Fragment uit het artikel Het mysterie van de Bosnische piramides in Vruchtbare Aarde winternr. 2016: Lees hele tekst onder 'nieuws'.......................‘m & M’

Met Ajdin Ahmetspahic, assistent van Osmanagich en coördinator van gidsen en vrijwilligers, bezoeken we een paar dagen later deze zelfde Zonpiramide nogmaals. Een groep vrijwilligers uit allerlei landen (van 20 tot 70 jaar jong/oud) staat saamhorig de ‘onmogelijke’ betonplaten op de piramidehelling schoon te bikken/vegen. Wij klimmen gedrieën verder omhoog tot we bij een plek komen waar een brede spleet tussen de betonlagen zichtbaar is. We kunnen er maar moeilijk iets anders in zien dan een reusachtige vagina. Aafke wordt uitgenodigd in de wat lager gelegen opening te gaan staan en te vertellen wat zij hier allemaal mediamiek ‘doorkrijgt’. Als zij zich afstemt op iemand of iets, voelt ze van jongs af aan een bepaalde trilling of frequentie, waarna zich een soort holografische informatie ontvouwt. Dat kan over een mens gaan, maar ook over een dier, een huis, bos of berg. Alles heeft een eigen ‘energetisch paspoort’ – wat zij kan zien, scannen en lezen. In dit geval gaat het dus om informatie van een piramide.

Wat hier mogelijk verhelderend kan werken, is het onderscheid tussen wat wij noemen de kleine ‘m’ en de grote ‘M’, de ‘m & M’. De kleine ‘m’ staat voor ons als mens met meer/minder mogelijkheden, moeilijk/makkelijk levend vanuit individualiteit en dualiteit. De grote ‘M’ verwijst naar het onbegrijpelijke Mysterie waar we onlosmakelijk deel van uitmaken: Magnifiek/Metafysiek/Multidimensionaal en nog veel Meer, het collectieve ‘Eindeloos Bewustzijn’ (zoals hartchirurg Pim van Lommel dat eens benoemde). Veel mensen lopen als kleine ‘m’ zoekend rond, maar idealiter gaan we hier op aard als bezield en florerend mMmmMMmmM-mens door het leven, en zijn onze ‘m & M’ bewust en inspirerend verbonden. Kleine ‘m’ Aafke Douma heeft in deze optiek een glasheldere verbinding met haar grote ‘M’ – het Mysterie/Bewustzijn waar alle informatie tijdloos ter beschikking staat.

Inzoomend op de Zonpiramide heeft deze heuvel voor haar een zeer krachtige uitstraling, waar Aafke eerst lichamelijk flink aan moet wennen. Maar na enige tijd komt ze tot rust en blijkt ze ‘te kunnen spreken als de piramide zelf’. Zo komt de volgende informatie tot ons (een zeer beknopte samenvatting van een sessie van 60 minuten):

‘De Zonpiramide is een soort energiemachine die weer actief is geworden sinds 2008. De energie en uitstraling ervan zal de komende jaren steeds sterker aanzwengelen, wat een harmoniserend effect zal hebben voor iedere betrokkene en de wereld. De piramidevorm en de betonbedekking erop zorgt ervoor dat deze energie gefocust blijft. De piramide-energie is vitaliserend en bewustzijnsverruimend.
Just Be: meer Zijn, minder Doen.
Human Being in plaats van Human Doing.’


Voordat ze stopt laat Aafke mij de piramide-energie nog eens extra voelen door haar handen op mijn schouders te leggen. Ik ervaar veel effect in mijn hoofd, er komt ‘stoom uit mijn oren’; ik word rustig en stil – een heerlijk liefdevol gevoel. Ajdin heeft ongeveer eenzelfde ‘mindblowing’ ervaring. Dit aangenaam warme gevoel moet zijn wat velen aantrekt naar deze plek te komen als toerist of vrijwilliger, en een reden om hier ook weer terug te willen keren.
Aafke stapt dan energetisch uit de piramide, klautert de spleet uit, en zegt nog nooit zoiets meegemaakt te hebben. Ze is diep onder de indruk. Mijmerend over al onze ervaringen dalen we af naar het dal, waar een smakelijke Bosnische lunch wacht.

Later op de dag beleven we bijzondere meditaties op de zonnige top van de Zonpiramide. We wilden de vier meter brede, pulserende energiebundel ervaren waarover we hadden gehoord. Door daar een tijdje te gaan liggen, krijgt ons hele systeem een fikse opkikker. Wederom aangedaan en in verwondering rijden we terug naar het appartement. We willen beiden in onze kamers alleen zijn met alle ervaringen, en slapen die nacht lang en diep.
...........................

(dit zijn ongeveer 600 woorden, het hele artikel beslaat 5000 woorden, zie onder 'nieuws' de tekstversie)

 
 
EXTRA informatie
Merkwaardige feiten rond de Bosnische piramides:
 
0. Alle piramide-heuvels zijn grotendeels bedekt met een laag begroeide aarde, sommige zijden zijn verzakt.

1. De vijf piramiden (door Sam Osmanagich Zon, Maan, Draak, Liefde en Aarde genoemd) staan allemaal met een zijde exact naar het noorden (LIDAR-meting). Met daarbij de Zonpiramide als hoogst (220 m) bekende piramide ter wereld. Maan is 190 m hoog, Draak 90 m.

2. Zon-, Maan- en Draakpiramiden liggen in een gelijkzijdige driehoek 2170 m van elkaar, met een deel van het stadje Visoko ertussen. Gedurende een periode in de zomer valt de avondschaduw van de Zonpiramide precies over die van de Maan.

3. Op de schuine zijden van de piramiden liggen betonnen platen die harder en vochtbestendiger zijn dan de beste industriële betonsoorten die nu geproduceerd worden.

4. Bij een van de betonlagen op de Zonpiramide is een fossiel boomblaadje gevonden dat na koolstofdatering 34.000 jaar oud blijkt te zijn.
  
5. Vanuit de top van de Zonpiramide komt een pulserende straal energie van 28 kHz en 4,5 meter breed. Naarmate je hoger boven de piramide komt (gemeten m.b.v. een drone) wordt dat steeds sterker, dit schijnt nergens anders waargenomen te zijn. Middels een PIP-camera zijn verticale metingen van bio-energie te zien. Tevens zijn bij deze top bijzondere ultrageluidsmetingen gedaan.

6. Er zijn met geo-scantechnieken onder de piramiden spiraalvormige gangenstelsels gevonden met een lengte van tientallen kilometers. Sommige gangen monden uit in grote ruimtes.

7. Water heeft er ongewone kwaliteiten en geneeskrachtige effecten.

8. In al geopende gangen bij het nabijgelegen Ravne liggen keramische stenen (de grootste ooit gevonden) precies op plekken waar ondergrondse waterstromen elkaar kruisen, wat een neutraliserende werking heeft. Ook worden daar zeer hoge Bovis-waarden van energie gemeten, die een heilzame werking hebben.

En zo zijn er nog meer feiten. Voor nu kunnen we stellen dat er vele raadselachtige meetresultaten liggen die met onze huidige wetenschappelijke kennis niet of nauwelijks te verklaren zijn. Kennelijk worden er momenteel allerlei ontdekkingen gedaan die wetenschappelijke paradigma’s doen wankelen.
Zie ook www.piramidasunca.ba/eng 
Of Bosnian Pyramids op Facebook; dr. Sam is te vinden op YouTube (zoek: Bosnian pyramids of Sam Osmanagich). Of lees zijn boek Pyramids around the world & Lost pyramids of Bosnia.


Akashakroniek readers

Omdat hij bij zijn wetenschappelijke ‘meten is weten’-aanpak tegen grenzen aanliep heeft dr Sam Osmanagich ook spirituele informatiebronnen bij zijn onderzoek betrokken: zogeheten 'Akashakroniek readers' die door paranormale afstemming op het gemeenschappelijke energetisch bewustzijnsveld (Akasha) informatie ontvangen. Dit alles gebeurde op gecontroleerde wijze: zes mediamieke vrouwen uit Europa (die Osmanagich niet kenden, die elkaar niet kenden en die ook geen contact met elkaar hadden) kregen dezelfde vragen gesteld over 25 piramiden overal ter wereld, incl. die in Bosnië uiteraard. Het bijzondere en eensluidende resultaat is helder beschreven in het boek Ancient history from beyond the veil.
Ons eigen mediamiek onderzoek in Visoko met Aafke Douma als reader heeft overeenkomstige conclusies en draagt zo bij aan de kennis over het gebied. In een nieuwe editie van het boek worden binnenkort onze ervaringen en opnames toegevoegd. Op deze unieke locatie werkt moderne wetenschap concreet samen met intuïtieve benaderingen, als ‘spirituele wetenschap’. Wetenschappers die spiritualiteit integreren in hun werk lijken steeds serieuzer genomen te worden. De dr. Sams onder ons hebben de toekomst?
 
 

 

 

Bosnische Piramides Reizen

Wij reizen in sept/okt. 2020 weer naar de Vallei van de Piramides bij Visoko.
Daar gaan we op de verschillende locaties bijeenkomsten organiseren voor geïnteresseerde liefhebbers, met informatieve en mediamieke sessies met Aafke en mij. Nu al duidelijk is dat het niet als 'groepsreis' georganiseerd gaat worden. Iedereen wordt verzocht zelf te reizen en het verblijf te organiseren. Zo kan ieder zijn/haar eigen maatstaven hanteren. Uiteraard hebben wij vele tips in de aanbieding.

Wij begeleiden ter plekke in Visoko op 5 dagen met bezoeken aan i.i.g. Zonpiramide, Maanpiramide en de Ravne tunnels. Hierbij zal Aafke haar mediamieke talenten inzetten om updates te geven rond de verschillende locaties, en hun effecten. Hou rekening met rust nemen om alle ervaringen te kunnen verwerken.
Plus we organiseren ter plekke op dag 5 een NATUURLIJK GENEZEN workshop over hoe je effectief kunt werken/begeleiden met de Bosnische Piramide Energie.

Meer info over kosten e.d. zie bij 'nieuws'. Of informeer via  natuurlijkcbb@gmail.com

Of zie hieronder (of 'live' op onze Facebook pagina ) een mooie aanbeveling van dr. Sam himself:

Ik ben blij je te kunnen verwelkomen in de Bosnische Vallei van de Piramides, hier in het hart van Bosnië. Ook heb ik het voorrecht twee zeer aardige mensen uit Nederland bij je te introduceren, Rob en Aafke, die met ons samenwerken. Ze komen hier al enkele jaren en zij onderzoeken 'al heldervoelende' dit project en deze omgeving. Ze zijn zich zeer bewust van de technologie van de 'ancient builders' hier. En ze zijn zich niet alleen bewust van de fysieke, archeologische en wetenschappelijke aspecten ervan maar ook van spirituele, energetische en healing aspecten. En ze zijn in staat om te communiceren met energieën en wezens uit andere dimensies.

Ons leven is natuurlijk veel gecompliceerder dan we denken. En gelukkig zijn zij personen die ons kunnen helpen om als het ware de poort te openen, en informatie 'van gene zijde' te ontvangen. En dat helpt ons om ons leven en de manier waarop we dat leven te verbeteren, om onze spiritualiteit te ontwikkelen. Want het is geen goed idee om zo door te gaan, om ons hele leven maar in angst te leven. Laten we ons openen voor andere dimensies, om onze spiritualiteit te voelen, meer te horen, meer te zien, verschillende dimensies te ervaren. En dat zal ons helpen ons te realiseren dat onze ziel werkelijk eeuwig is. En dat we kunnen communiceren met zo vele andere energieën en andere beschavingen.

De manier waarop zij hun programma hier gestructureerd hebben is zeer interessant. Het maakt in onszelf werkelijk dimensies wakker waar we ons niet van bewust waren. Dus ik kan je van harte aanraden om je koffers te pakken en samen met Rob en Aafke naar Bosnië te komen. Mijn naam is dr. Sam Osmanagich en ik ben de ontdekker van de Bosnische Piramides.
(Thanks Sam!)

In het Winternummer 2016 van www.vruchtbareaarde.nl staat een uitgebreid artikel van tien pagina's over onze reis naar Bosnië. Het blad is te bestellen via de VA-site. Lees de tekst onder 'nieuws' op deze site.


Voor meer info over de Bosnische Piramides: http://piramidasunca.ba/eng/pyramid/bosnian-valley-of-the-pyramids/pyramid-of-the-sun.html
 

Of schrijf je HIER in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle actualiteiten en ontwikkelingen. Uitschrijven kan op ieder moment via de link in iedere nieuwsbrief.