Dit artikel is verschenen in SPIEGELBEELD Magazine mei 2017

Wat hebben de Bosnische piramides ons te vertellen?

Aafke Douma en Rob Heiligers uit Groningen reisden naar Bosnië en Herzegovina om zelf  te ervaren wat dit unieke fenomeen op de Balkan te betekenen heeft. Is het mogelijk dat de vijf piramides in de ‘Vallei van de Piramides’ nabij het stadje Visoko (zo’n 30 km vanaf Sarajevo) zijn gecreëerd door een beschaving waarvan wij vrijwel niets meer weten? En wat hebben ze ons eigenlijk te vertellen?
Zo luiden vragen die ontdekker dr. Sam Osmanagich zich sinds 2006 stelt. Door ‘mediamiek onderzoek’ hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan het beantwoorden van deze vragen. En daadwerkelijk hebben we samen met Osmanagich op heldervoelende wijze de makers ('instant creators') van de piramides ontmoet. Deze hyperintelligente wezens noemen zichzelf ‘Minocho’.
 

Heuse piramides

We beginnen bij het begin. Enthousiasteling Semir Osmanagich, cultureel antropoloog en econoom (opgegroeid in Bosnië), zag in de rechthoekige heuvels naast Visoko heuse piramides. Wat hem bij zijn eerste kennismaking in 2005  opviel was de gelijkenis met piramides die hij elders in de wereld had bestudeerd, schijnbaar natuurlijke heuvels met een piramidevorm. Het merendeel van archeologen en egyptologen wereldwijd gruwt van dit hele idee alleen al. In hun ogen wordt er rond Visoko pseudo-wetenschap bedreven. Piramides zijn immers graven van Egyptische farao’s? En de Balkan is niet Egypte. Punt! Of kan er hier iets heel anders aan de hand zijn?


Meetbare feiten

We zetten eens wat merkwaardige ontdekkingen van (meer technische) wetenschappers op een rijtje, ter nadere kennismaking met deze Bosnische piramides. De actuele situatie nu is dat alle piramide-heuvels nabij Visoko grotendeels zijn bedekt met een laag begroeide aarde, sommige zijden zijn verzakt.

A. De vijf piramides zijn door Osmanagich Zon, Maan, Draak, Liefde en Aarde genoemd, mede geïnspireerd door zijn doctoraalstudie over de Maya-cultuur. Ze staan allemaal met een zijde exact naar het noorden, aldus bevestigd door een LI(ght-ra)DAR-meting uit 2016. Met daarbij de Zonpiramide als hoogst (220 m) bekende piramide ter wereld. Maan is 190 m hoog, Draak 90 m. Ter vergelijking: de grote piramide van Cheops in Gizeh meet 147 m hoog.

B. De toppen van de Zon-, Maan- en Draakpiramides liggen in een gelijkzijdige driehoek 2170 m van elkaar, met een deel van het stadje Visoko ertussen. Gedurende een periode in de zomer valt de avondschaduw van de Zonpiramide precies over die van de Maan.

C. Op de schuine zijden van de piramides liggen betonnen platen die harder en vochtbestendiger zijn dan de beste industriële betonsoorten die nu geproduceerd worden.

D. Vanuit de top van de Zonpiramide komt een pulserende straal energie van 28 kHz en 4,5 meter breed. Naarmate je hoger boven de piramide komt (gemeten m.b.v. een drone) wordt dat steeds sterker, dit schijnt nergens anders waargenomen te zijn.

E. Er zijn met geo-scantechnieken onder de piramides spiraalvormige gangenstelsels gevonden met een lengte van tientallen kilometers. Sommige gangen monden uit in grote ruimtes.

F. In gangen bij het nabijgelegen dorpje Ravne liggen keramische stenen (de grootste ooit gevonden) precies op plekken waar ondergrondse waterstromen elkaar kruisen, wat een neutraliserende werking heeft. Ook worden er zeer hoge Bovis-waarden van energie gemeten, die een heilzame werking hebben op bezoekers.

G. Water heeft er ongewone kwaliteiten en geneeskrachtige effecten.

En zo zijn er meer feiten. Voor nu kunnen we stellen dat er vele raadselachtige meetresultaten liggen die niet of nauwelijks te verklaren zijn met onze huidige wetenschappelijke kennis.


Akashic Records Readers

Omdat hij bij zijn wetenschappelijke ‘meten is weten’-aanpak tegen grenzen aanliep heeft Osmanagich sinds 2011 ook spirituele informatiebronnen bij zijn onderzoek betrokken. Zogeheten ‘Akashakronieken-lezers’ (zes mediamiek getalenteerde vrouwen vanuit heel Europa) die door paranormale afstemming op het gemeenschappelijke energetisch Bewustzijnsveld (Akasha) informatie ontvangen. Het bijzondere en eensluidende resultaat is beschreven in zijn boek ‘Ancient history from beyond the veil’.
Ons eigen onderzoek in Visoko met Aafke Douma als ‘reader’ heeft aansluitende conclusies en draagt zo bij aan de kennis over het gebied. In een nieuwe editie worden binnenkort onze ervaringen en opnames toegevoegd aan het boek. Op deze unieke locatie werkt moderne wetenschap concreet samen met intuïtieve benaderingen, als spiritual science dus. Een hoopvolle ontwikkeling!


Verbinding ‘m & M’

Als Aafke zich afstemt op iemand of iets, voelt ze van jongs af aan een bepaalde trilling of frequentie, waarna zich een holografische informatie ontvouwt. Dat kan over een mens gaan, maar ook over een dier, een huis, bos of berg. Alles heeft een eigen ‘energetisch paspoort’ – wat zij kan zien, scannen en lezen. In dit geval gaat het dus om informatie van een piramide.

Wat hier mogelijk verhelderend kan werken, is het onderscheid tussen wat wij noemen de kleine ‘m’ en de grote ‘M’, de ‘m & M’. De kleine ‘m’ staat voor ons als mens met meer/minder mogelijkheden, moeilijk/makkelijk levend vanuit individualiteit en dualiteit. De grote ‘M’ verwijst naar het onbegrijpelijke Mysterie waar we onlosmakelijk deel van uitmaken: Magnifiek, Metafysiek, Multidimensionaal en nog veel Meer, het collectieve ‘Eindeloos Bewustzijn’ (zoals hartchirurg Pim van Lommel dat eens benoemde).

Veel mensen lopen als kleine ‘m’ zoekend rond, maar idealiter gaan we hier op aard als bezield en florerend mMmmMMmmM-mens door het leven, en zijn onze ‘m & M’ bewust en inspirerend verbonden, als een ‘brug tussen hemel en aarde’. Kleine ‘m’ Aafke Douma heeft in deze optiek een glasheldere verbinding met haar grote ‘M’ – het Mysterie/Bewustzijn waar alle informatie tijdloos ter beschikking staat.

 
Zonpiramide

Inzoomend op de Zonpiramide heeft deze voor Aafke een zeer krachtige uitstraling. Na enige tijd komt ze tot rust en blijkt ze te kunnen spreken ‘als de piramide zelf’. Zo komt de volgende informatie tot ons, dit is een samenvatting van een reading van ruim een uur:
 
‘De Zonpiramide is een energiemachine die weer actief is geworden sinds 2008. De uitstraling ervan zal de komende jaren steeds sterker aanzwengelen, wat een harmoniserend effect zal hebben voor iedere betrokkene en de wereld. De piramide-energie is zowel bewustzijnsverruimend als vitaliserend. De piramidevorm en de betonbedekking erop zorgt ervoor dat deze energie gefocust blijft.

De Zonpiramide ‘heeft een hartslag’, de energie pulseert ritmisch vanuit een kern op 2/3 van de piramide. Deze kern lijkt een groot ellipsvormig etherisch kristal te zijn, dat als een soort prisma bij elke puls de energie zowel omhoog als omlaag stuwt. De komende tijd zal deze piramide-energie steeds meer ook in een bredere waaiervorm naar buiten voelbaar worden.

In de volgende drie jaar zal deze locatie steeds meer in de openbaarheid komen, met een groeiend aantal bezoekers en nieuwe archeologische vondsten. Nieuwe gangen richting de Zonpiramide zullen worden ontdekt. En zullen in die gangen vier ondergrondse ruimtes beschikbaar komen met specifieke ‘nieuwe’ energieën,  vergelijkbaar met wat nu de Healing Chamber is bij Ravne. Er zal door modern-wetenschappelijke metingen breder geaccepteerd ‘bewijs van echtheid’ van deze piramides komen. En meer…
JUST BE wordt er tot besluit doorgegeven, als kern en essentie van de uitstraling van de Zonpiramide: meer leven vanuit ZIJN, minder vanuit DOEN’.

Dit alles is zeer tastbaar te ervaren in Visoko op en naast de Zonpiramide: men wordt er rustig en stil, een heerlijke liefdevolle sensatie. Dit warme, hartelijke gevoel moet zijn wat velen aantrekt naar deze plek (terug) te komen als toerist of vrijwilliger.


Minocho

‘Dr. Sam’ stelde ook vragen aan Aafke diep in de tunnels bij het dorpje Ravne, zo’n twee km van de Zonpiramide. Een spiraalvormig tunnelnetwerk strekt zich hier onder de hele vallei uit (volgens geo-scans), en door deze tunnels stroomt energie die zich dus lijkt te bundelen via het pulserende ‘hartkristal’ van de Zonpiramide. Dit tunnelnetwerk is ook verbonden met vele andere piramides. Zeer merkwaardig om te ervaren is dat zo’n 300 m diep onder de grond het ademen makkelijker en aangenamer lijkt dan buiten de tunnels, het is een soort frisse-berglucht-effect.

Tijdens twee Akashic Records Readings maken we volkomen onverwacht contact met de Minocho, zoals ze zich laten noemen. Het zijn ‘beings from the 14th dimension’, zich tonend als olieachtige bellenblaasvormen, ellipsvormig, ongeveer een halve meter groot, en hyperintelligent.
Aafke voelt hierbij een pure energie die zij nog niet eerder zo heeft ervaren. En dat blijkt ook te zijn wat kennelijk deze Minocho te bieden hebben: ‘to reclaim your purity’, je eigen puurheid hervinden. Deze door hen gecreëerde locatie met tunnels en piramides werkt energetisch in op het herinneren van ieders oorspronkelijkheid.

Minocho leven in een eeuwig nu, zonder tijd/ruimte, ze ZIJN. En hebben ooit (ze geven aan 55.000 jaar geleden in menselijke maat gemeten) deze piramides ‘instant gecreëerd’, met een soort denkkracht. De Minocho wonen niet alleen maar daar in die Bosnische tunnels, maar zijn overal! Door erop af te stemmen merk je vanzelf de hartelijke en pure gevoelens die ook bijv. op de Zonpiramide te voelen zijn. Aafke vergelijkt de ontroerende energie van de Minocho wel met die van pasgeboren baby’s: puur ZIJN.

(Wie de letterlijk uitgeschreven Akashic Records Readings met dr. Sam Osmanagich, Aafke Douma, Rob Heiligers en de Minocho (resp. 50 min. en 30 min. in het Engels) wil lezen kan terecht op de site: www.NATUURLIJKCentrumBewustzijnenBloei.nl onder ‘nieuws’, zie hiernaast dus...)

Dit alles is voor ons kleine ‘m’-stervelingen natuurlijk lastig voor te stellen. Toch doen we hier een poging woorden te geven aan iets waar eigenlijk geen woorden voor zijn. Zoals al eerder gezegd gaat het om ZIJN. En dat is Alles en Niets tegelijk. Je eigen PUURHEID…
Ook is het van belang te beseffen dat als je vanuit ‘m & M’ kijkt, deze Minocho deel van onszelf zijn, van ons eigen zich verruimende Bewustzijn, van onze grote ‘M’. Van iets puurs in ons hart. Iets wezenlijks toont zich als projecties van puur Bewustzijn in en vanuit onszelf.


Multidimensioneel

In een poging tot uitleg over andere dimensies en ‘wat is Multidimensioneel’, heeft Aafke nog de volgende metaforische inzichten. We weten allemaal hoe het bij filmprojecties ging van eerst flakkerend zwart/wit naar kleur, naar 2D en 3D, en nu ontwikkelen zich Virtual Reality-technieken. Zo zal het verdergaan, ook in onze menselijke ontwikkeling. Steeds meer Bewustzijnsverruiming, we krijgen ‘nieuwe ogen’, een steeds breder en wijdser blikveld. Zoiets…

Ook noemt zij ‘een holografische pizza’ als mogelijk behulpzaam kleine ‘m’-beeld van meerdere dimensies. Stel je eens een pizza voor met bijv. 16 pizzapunten. Wij mensen zitten dan op ‘pizzapunt 3e dimensie’ (4e/5e?). Aafke kan zich van nature verplaatsen naar alle dimensies, over de gehele pizza, en daar informatie ontvangen. Ze geeft ook aan dat 16 dimensies nog begrensd gedacht is, wellicht is ‘Eindeloos Bewustzijn’ een betere beschrijving.
De Minocho kunnen ‘dimensie-hoppen’. Waar ze willen zijn daar ZIJN ze, zonder tijd/ruimte in een eeuwig NU. Ze hoppen dus over de hele pizza, door alle parallelle dimensies, volkomen vanzelf. En niet in plat 2D, maar in een ‘holografisch ZIJN’.
Tja, woorden zijn nogal beperkt. En snappen kunnen we het nauwelijks. Aanvoelen wel?


PUURHEID

Sommigen kunnen de Minocho al voelen of zien. Deze Minocho geven aan dat ze nu gekend willen worden, in de openbaarheid willen zijn. Dat deze puurheid, onze oorspronkelijkheid weer beschikbaar kan komen. Dat zij deel van ons zijn, van ons Magnifieke Metafysieke Multidimensionale Mysterie. In essentie: Wij ZIJN Minocho…
Zelf werken we nu voortdurend met deze ‘Bosnische Piramide Energie’ zoals we het genoemd hebben. Het is overal inzetbaar, in onze praktijk, tijdens bijeenkomsten, in workshops, in het hele leven. Het geeft een liefdevol en rustgevend gevoel van PUURHEID.


Veelomvattend

Zo zijn we dit verhaal begonnen met dat er piramides zijn ontdekt in Bosnië en Herzegovina, waarna er steeds meer informatie naar buiten is gekomen over wat deze zo aards aanwezige piramides willen vertellen. Het is een ongekend breed spectrum aan informatie: van ‘onmogelijk beton’ tot Akashic Records Readings met Minocho-wezens uit een parallelle dimensie over ‘instant creation’. Het geeft aan hoe rijk en veelomvattend deze ontdekkingen in de Vallei van de Piramides zijn.
Sinds 2005 zijn er al 250.000 bezoekers (40.000 in 2016) uit 62 landen naar Visoko gereisd om zelf dit ‘nieuwe wereldwonder’ te aanschouwen. Om de twee jaar worden ter plekke wetenschappelijke congressen (als ‘spiritual science’) georganiseerd om de laatste ontdekkingen te evalueren.

We zijn benieuwd hoe zich dit alles verder gaat ontvouwen, met die steeds meer/sneller aanzwengelende Zonpiramide als ‘pure energiemachine’. En de verwachting is dat er zich op locaties over de hele wereld nog veel meer piramides zullen aandienen, die met deze zelfde Bewustzijnsontwikkeling verbonden zijn.

Rob Heiligers & Aafke Douma  2017