Dit artikel verschijnt in het Magazine ParaVisie in februari 2019.
Deel 1 Het Mysterie van de Bosnische Piramides stond in ParaVisie november 2018.


HET MYSTERIE VAN DE BOSNISCHE PIRAMIDES deel 2

Aan het eind van zomer 2016 verbleven Aafke Douma en Rob Heiligers vijf dagen in de ‘Vallei van de Piramides’ rond het stadje Visoko in Bosnië en Herzegovina. Dit ligt zo’n 30 km vanaf de hoofdstad Sarajevo. Sindsdien is er veel gebeurd, eigenlijk te veel om te kunnen bevatten, laat staan om het goed te kunnen verwoorden. Onze belevenissen op de Balkan waren (en zijn) zodanig mysterieus dat we tijd nodig hebben gehad om een en ander te laten bezinken. Engelsen hebben hier het prachtige woord ‘flabbergasted’ voor: verbluft, stomverbaasd, verwonderd. Kortom, we staan nogal paf van wat er op ons af is gekomen.

Gelukkig is er de ParaVisie (dank!) die ons in de gelegenheid stelt om deze wonderlijke zaken nog eens wat nader te belichten. Door er in heldere taal over te schrijven krijgen we een en ander wat meer begrijpelijk en ‘op een rijtje’. De liefhebber kan dit alles herlezen in de ParaVisie van oktober 2018 in het artikel ‘Het Mysterie van de Bosnische Piramides ’, of lees meer artikelen en readings over Bosnië op onze site onder ‘nieuws’.


Mediamiek onderzoek
Door er na onze reis ook over te gaan vertellen tijdens interactieve lezingen over de Bosnische piramides, en zo deze informatie te delen met anderen, kreeg het nog een onverwachte extra dimensie. Want vele aanwezigen wilden toen zelf dit ‘nieuwe wereldwonder’ ervaren. En dan liefst met ons tweeën als gidsen bij dit ‘mediamiek onderzoek’, zoals we het genoemd hebben.
Zo gevraagd, zo gedaan, en verbleven we dus in juni en september van 2017 en 2018 weer in Bosnië. Dit keer samen met negentig liefhebbers (in zeven vijfdaagsen) uit Nederland, Vlaanderen, Ierland en Zwitserland. Over wat we samen allemaal beleefd hebben op en rond de Bosnische piramides willen we nu nogmaals berichten.


‘Energiemachine’
Dr. Sam Osmanagich (de ontdekker van de Bosnische piramides in 2006) heeft  geformuleerd wat kenmerkend is voor deze piramides volgens hem:
1 Duidelijke geometrische piramideverhoudingen.
2 Er is sprake van beton dat sterker is en vochtbestendiger dan enig huidig modern beton.
3 Alle piramides staan met één zijde exact naar het Noorden.
4 Er zijn in de piramides ondergrondse ruimtes te zien met röntgentechnologie, tot op vele niveaus.
5 Er is sprake van tunnels onder de hele vallei, tientallen km lang.
6 Water heeft grote invloed. Er loopt een rivier tussen de piramides door.
7 ‘Heilige geometrie’, de toppen van Zon, Maan, Draak liggen in een gelijkzijdige driehoek.
8 Astronomisch gezien bedekt op 21 aug. de schaduw van de Zonpiramide exact de Maanpiramide.
9 Het is een energetische krachtplaats, de piramide versterkt energie.
10 Visoko ligt op een kruispunt van 26 ‘vulkaan-lijnen’, met meerdere vulkanen per rechte lijn.
11 Er zijn energetische fenomenen waar te nemen, zoals de energiestraal (‘beam’) uit de top van de Zonpiramide. Nader onderzoek geeft nu aan dat er sprake is van ‘scalar waves’  of ‘Tesla golven’ bij de top. Dus kunnen we concluderen dat de piramide een ‘energiemachine’ is!
De laatste jaren blijken overal ter wereld piramides ‘actief’ geworden zijn. In Mexico en Egypte zijn ook al ‘beams’ waargenomen vanuit de top. Communiceren deze piramides met elkaar? Wat betekent dit?


Zon, Maan, Draak, Liefde, Aarde

Vanaf de top van de Zonpiramide hebben we een prachtig uitzicht over Visoko. Het is stralend weer en zo kunnen we met onze groep heel duidelijk de vier andere piramides zien die samen de ‘Vallei van de Piramides’ vormen.

Aafke vertelt over gekleurde energiebanen die ze tussen de Zon, Maan en Draak ziet bewegen, drie piramides die exact in een gelijkzijdige driehoek van 2170 m liggen. De Draakpiramide ligt nog wat ‘in nevelen gehuld’, aldus Aafke. ‘Maar Draak laat zich wel steeds meer zien’. We hebben deze Draakpiramide (90 meter hoog) samen bezocht. De Draak gaat kort gezegd over de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie.

Vlak naast de Zonpiramide is de piramide van de Liefde zichtbaar – net als de Maanpiramide met een boomgaardje op de platte bovenkant. We voelden er al zeer aangename energieën, eigen aan die locatie: ‘zacht, lieflijk, verbindend’.  Tegenover de Zonpiramide ligt de ‘Tempel van Moeder Aarde’, een soort aarden wal die een resonantiefunctie lijkt te hebben binnen het geheel.

Sam Osmanagich heeft deze piramides namen gegeven, die mede geïnspireerd zijn door zijn studie culturele antropologie over de Mayacultuur. Hij lijkt intuïtief te hebben aangevoeld wat passende benamingen zouden kunnen zijn. Velen geven aan dat de piramidenamen ‘kloppen’.


Actiever

Aafke vindt de Zonpiramide veel actiever geworden de laatste tijd. In september 2016 gaf ze nog ‘8% actief’ aan, juni 2017 leek het 10% geworden, in september 2018 komt ze zelfs uit op ‘38% actief’. De piramides en de tunnels fungeren in hun totaliteit als een soort ‘energiemachine’. Het is een vitaal energetisch gebeuren in en rond Visoko. Dit heeft ook met de zich versnellende bewustzijnsontwikkeling in de wereld te maken.

Nog een leuk ‘feitje’: op de vraag hoe hoog die Zonpiramide nou eigenlijk is, kwam Aafke twee jaar geleden uit op 362 meter hoogte (helderziend gemeten). Dat is veel hoger dan de ‘meer dan 220 meter’ die hier aanvankelijk werd aangehouden. Vanwege privé- en gemeentegrondbezit aan de voet van de Zonpiramide kan lastig precies worden bepaald hoe het nu zit met de exacte hoogte. Met een soort röntgenapparatuur is men onlangs echter tot eenzelfde conclusie gekomen. Dus ook de Bosniërs nemen nu 362 m aan als ware hoogte van de Zonpiramide, en is dit dus de grootste piramide ter wereld! Ter vergelijking, de grote piramide van Cheops bij Gizeh in Egypte meet 147 meter hoogte.


Hartslag

In een groepsmeditatie in de buurt van de energiestraal (‘beam’), pulserend voelbaar als een hartslag in en uit de Zonpiramide, ervaren we weer gevoelens van puurheid en oorspronkelijkheid die kennelijk bij de uitstraling van dit gebied horen. Een aantal deelnemers aan onze vijfdaagse komt uit de meditatie met prachtige beschrijvingen over transformerende, engelachtige lichtbeelden.

Als we ’s avonds tijdens een afrondend etentje vragen naar een woord dat hun ervaringen dezer dagen het best typeert, komen de volgende reacties in hen op:
Vrijheid. Sereniteit. Hartverwarmend interessant. Bewust Zijn. Liefdesenergie. Bijzonder avontuur. Diep geluksgevoel. Magisch. Ewigkeit. Dankbaarheid. Minocho. Volg je hart. Samenzijn in Liefde.
Just Be. Bjusterbaarlik (Fries voor wonderbaarlijk). Innerlijke rust en thuiskomen. (Aan)geraakt.
Of in kort en krachtig Vlaams: 'Gewoon pakkend!'  Een fraai rijtje woorden voor het ervaren van dit mysterieus en wonderlijk fenomeen op de Balkan.


Helderziende inzichten

Andere mediamiek getalenteerde vrouwen vanuit heel Europa hebben in 2011 al eens afgestemd op deze Vallei van de Bosnische Piramides. Omdat hij bij zijn wetenschappelijke ‘meten is weten’-benadering tegen grenzen aanliep heeft Osmanagich ook spirituele informatiebronnen bij zijn onderzoek betrokken. Zogeheten ‘Akashakronieken-lezers’ die door paranormale afstemming op het gemeenschappelijke energetisch Bewustzijnsveld (Akasha) informatie ontvingen.

Wat hebben die andere vrouwen toen onder meer aangegeven?
De oorsprong is ‘niet-menselijk’. Het hele complex is ‘ouder dan onze menselijke historie’. Het heeft te maken met ‘andere beschavingen en civilisaties’. Het geheel werkt als een ‘energiemachine’ en is verbonden met vele andere piramides ter wereld. Er is sprake geweest van ‘instant creatie’, het is dus niet gebouwd gedurende een langere periode. Het is gecreëerd ‘vanuit andere dimensies’.
En nog veel meer…

Ons eigen onderzoek in Visoko met Aafke Douma als ‘reader’ heeft aansluitende en ook nieuwe conclusies en draagt zo bij aan de kennis over het gebied. Dr. Sam Osmanagich integreert onze bevindingen inmiddels in presentaties die hij wereldwijd geeft. In een nieuwe editie van zijn boek ‘Ancient history from beyond the veil’ zullen binnenkort onze ervaringen en opnames ook toegevoegd worden. Op deze unieke locatie werkt moderne wetenschap concreet samen met intuïtieve benaderingen, als ‘spiritual science’ dus. En het fungeert als een ‘open community’,  iedereen wordt uitgenodigd zijn/haar bijdrage te doen aan het ontrafelen van dit mysterie. Een hoopvolle ontwikkeling!


Minocho

Hoe ga je om met plotselinge en ontroerende ontmoetingen met ‘Minocho’, zoals ze zichzelf laten noemen? Voelbare, ervaarbare lichtwezens uit een parallelle dimensie die aan ‘instant creation’ blijken te doen en aldus deze piramides ‘instant, in no-time’ geschapen hebben? Die bovendien aangeven dat het op deze plek voor ons mensen gaat om een zich ontvouwend Bewustzijn, om ‘je oorspronkelijke puurheid te hervinden’. ‘To reclaim your purity’, zo komen de woorden in het Engels binnen. Al dit weten komt voort uit helderziende sessies van ons met Sam Osmanagich, de voortvarende onderzoeker  van de piramides.
Aafke geeft aan nog nooit zoiets moois te hebben gezien/beleefd, alles vloeit in elkaar over, beschrijft ze. En de puurheid voelt ‘als een pasgeboren baby’, en dan ‘nog veel dieper’…
Tja, geef er maar eens passende woorden aan.


Puurheid

Door het vaststellen van de mate van negatieve ionen per cm2 kun je ‘puurheid’ trouwens ook wetenschappelijk enigszins meten. Bijv. een gemiddelde kantoorruimte meet zo ongeveer 50-100 negatieve ionen per cm2. Een stad 400. Een landelijk gelegen dorp 800-1800. Een berg 3000-5000. De gezonde lucht rond Niagara Falls meet liefst 100.000 negatieve ionen per cm2.
In de grotere ruimtes in de Ravne-tunnels werden aanvankelijk waarden rond 75.000 gemeten. In juni 2018 zijn er waarden van zelfs 400.000 gemeten! Met aldus een enorme bijdrage aan het activeren van het zelfhelend vermogen van bezoekers, en vele sterke verhalen rond spontane genezingsprocessen tot gevolg. Zo ging bijv. de beperkte longinhoud (door COPD) van een Tsjechische tiener ‘vanzelf’ van 30% naar 80% door twee keer een week (met drie maand ertussen) een uur per dag te tunnels te bezoeken. En inderdaad lijkt het of je 300 m onder de grond nog beter kunt ademen dan buiten!

Met onze smartphones bij de hand doen we met z’n tweeën ook onderzoek in deze bijzondere Ravne-tunnels, die op zo’n 3 km van de Zonpiramide liggen. Door met flitslicht in het donker digitale foto’s te maken, verschijnen er eerst energetische lichtbolletjes (‘orbs’ uit de 6e dimensie, aldus Aafke) in beeld, een bij velen bekend verschijnsel.
In 2016 maakten we in een reading met dr. Sam al contact met de ontroerende puurheid van de Minocho, ‘lichtwezens uit de 14e dimensie’ met olieachtige kleuren en ronde vormen. We begrijpen sindsdien dat we deze lichtwezens moeten zien als een afspiegeling van het Licht in onszelf, van ons zich ontvouwende Bewustzijn.


Zelf-portret

Groot is onze verwondering als we deze Minocho nu in meditatieve staat weten te fotograferen. Eerst zien we gewoon een tunnelwand op de gemaakte foto. Na ‘innerlijk uitnodigen’ kleurt een paar seconden later diezelfde plek al wat blauwer, nog weer drie seconden later is een volgende foto compleet roze, blauw, paars, lila. Ook zijn ronde geometrische vormen te zien, als gaat het om ‘heilige geometrie’?

We zijn heel blij dat we deze lichtwezens in beeld weten te krijgen en nu dus ook aan anderen kunnen tonen. Voor de duidelijkheid: de observator beïnvloedt altijd het geobserveerde, zo leert ons de kwantumfysica. Energie volgt eenvoudigweg aandacht. Dit Minocho-licht laat zich schijnbaar zien als iets buiten ons, maar is ook deel van ons zelf, van ons eigen holografische Lichtwezen, van ons zich steeds meer ontwikkelende Bewustzijn. Zo ZIJN wij in essentie zelf Minocho…
Door er bewust op af te stemmen in onszelf reflecteert het zich nu kennelijk op deze foto’s. Zien we hier zo een ‘Zelf-portret’?


Reading

Twee zwarte raven begeleiden ons ‘Kra-kra’ krassend als we nogmaals de Zonpiramide beklimmen. Droeg tovenaar Merlijn niet al een raaf op zijn schouder? Zijn dit boodschappers van magie en mysterie? Als er ook nog een wolk witte libelles vlak voor ons opvliegt op de piramidehelling laten we ons de gulle gaven van de Bosnische natuur welgevallen.

We mijmeren nog na over een reading van ons met dr. Sam vanmorgen in de tunnels, precies twee jaar nadat we voor het eerst diepgaand met hem spraken in diezelfde tunnels. Dit keer (sept. 2018) gingen we naar een rustig gedeelte van de Ravne-tunnels. Daar mediteerden we eerst gezamenlijk een prachtig stil half uur tot Aafke de volgende heldervoelende ingevingen uitsprak. Dit stukje is ongeveer 6 min. van een reading van 46 min. (de volledige Engelstalige versie staat binnenkort op onze site):

OK, we’re here in the tunnels today. When we meditate, I can see beautiful beings, violet, purple. But they are not from another planet. They are reflections of us, of ourselves. We ARE those beings, we are them. We really are lightbeings. So it is nice and quiet and peaceful. And because we are aware that we are those beings, we don’t have to be afraid. For nothing, for no one. It is so pure, it is beyond fear. It’s beyond anger. It’s beyond pain.
Maybe you can see them too. The consiousness of people is getting higher and higher and there are  people who can see them too. And they are a reflection of ourselves. So don’t be afraid if you see some lightbeings. It’s a reflection of ourselves in another dimension. It is to tell us who we really are. To let us know who we are. How great we are, how powerful we are.
Probably we forgot. This place helps us to remember who we really are. The whole place, not only this place in the tunnels, but also the pyramids, the whole Visoko-area helps us. We recognize ourselves in it. We are touched. (Aafke has tears) It is all about pure LOVE.
And never let anybody, anyone tell you something. Don’t.  Investigate it all by yourself, always! Don’t let anybody tell you something. No one.  Not even me. Because you will know inside what is good for you,  what feels right. Always investigate everything yourself! Like we do over here with our own clairvoyant research…


‘Mysterieschool’

Zo hebben we de afgelopen jaren inspirerende reizen beleefd in Bosnië en Herzegovina, met grote nawerking voor ons hier in Nederland. De ontdekkingen en ontwikkelingen bij Visoko zijn nu nog in een beginstadium. Aafke en ik zijn getuige van iets wat vermoedelijk steeds meer in de openbaarheid zal komen, een nieuw en heel bijzonder wereldwonder!

Een aanrader aan lezers: ga dat zelf zien en beleven! Of ga met ons mee in onze ‘vijfdaagse Mysterieschool’? Zo benoemde een van de deelnemers onze helderziende begeleiding eens. Inmiddels hebben we in 2017 en 2018 al zeven wonderlijke vijfdaagsen beleefd. Er is een ‘beproefd concept’ ontstaan rond ‘je oorspronkelijkheid ervaren’, over ‘je puurheid hervinden’. Vele deelnemers hebben dit zo beleefd en zijn geraakt door transformatieprocessen. In juni 2019 gaan we er weer heen. Voor wie wil ‘voorproeven’? Zie onze agenda voor februarilezingen in Arnhem, Kloetinge, Tilburg en Peize.

Hoe dan ook, mocht dit verhaal over de Vallei van de Bosnische piramides bij je resoneren, laat je ooit eens verbluffen en verwonderen…

Rob Heiligers en Aafke Douma 2018
www.NATUURLIJKCentrumBewustzijnenBloei.nl