Dit artikel verscheen in de Paraview nov 2018, in de ParaVisie dec 2018 en verschijnt begin 2019 in het blad De Natuur Uw Arts.

Energetische Reiniging: vaak een noodzaak


Kun je last hebben van ‘oud zeer’ dat nog in je huis aanwezig is? Kunnen gebeurtenissen uit een nabij (of ver) verleden nog steeds doorwerken in de woon- of werksfeer binnen panden? Kan je leefsituatie nadelig beïnvloed worden door energetische factoren waar je eigenlijk helemaal geen weet van hebt? Kan dit ook allemaal grondig opgeschoond worden? Het antwoord hierop is ja natuurlijk, energetisch is alles mogelijk!

Opschonen
Al vele jaren houden wij (Aafke Douma en Rob Heiligers, NATUURLIJK Centrum Bewustzijn & Bloei) ons o.a. bezig met het energetisch reinigen van huizen en bedrijfspanden. Aanvankelijk lieten we ons hierbij intuïtief leiden door ‘wat zich helderziend aandiende’ n.a.v. vragen van cliënten. Zoals bijv. over het effect van een langdurige huwelijkse ruzie, of bij veel onrust in een paardenstal, of ‘gewoon’ bij onprettige gevoelens op een bepaalde leunstoel in een huiskamer. En dan kwamen vanzelf de oorzaken in beeld: boosheid en verdriet rond het vertrek van een partner, in die stal bleken ooit dieren geslacht te zijn, of er was sprake van een ondergronds waterstroompje juist onder die stoel.

Door dit soort zaken bewust te krijgen en het als het ware ‘liefdevol aan het licht en in het Licht’ te brengen was hiermee de Energetische Reiniging veelal klaar. Met aangenaam gevolg dus voor mens en dier: de achtergebleven echtgenoot kreeg ruimte voor een nieuwe partner, de paarden konden eindelijk rustig op stal staan en plots was die stoel wel een aangename leesplek. Dit zijn een paar voorbeelden uit vele vragen die we ontvingen rond het opschonen van een huis.

Huis verkocht
Soms waren effecten ook direct meetbaar doordat bijv. een schijnbaar onverkoopbaar huis na onze reiniging binnen korte tijd wel verkocht werd. Bij een huis in een buitenwijk van Groningen (dat ooit een gebied met veel sloten was geweest) kwam in beeld dat er eens een boot was omgeslagen precies op de locatie waar nu het huis staat. Daarbij waren mensen verdronken. Dit drama werkte energetisch nog steeds door daar op diezelfde plek, nu binnenshuis precies op de paar meter tussen de woonkamer en de keuken.

Eventuele kopers ervaarden bij bezichtiging mogelijk enige weerzin en zagen zodoende af van de koop. Na onze huisreiniging veranderde dit voor andere kopers, en werd het huis een kennelijk voelbaar aantrekkelijke plek om te wonen. Zo werd het aldus vlot verkocht en waren de nieuwe bewoners zeer tevreden met de leefsfeer. Dit ‘verkoopeffect’ hebben we bij meerdere huizen al meegemaakt.

Checklist actief/passief
Sinds enige jaren maken we t.b.v. een Energetische Reiniging gebruik van een handzame checklist. Zo kunnen we systematisch kijken naar storende invloeden in en om panden. Hierbij maken we onderscheid tussen storende factoren die een actief- dan wel passief-makende werking hebben. Waar heeft iemand last van? Word je kort gezegd wat hyper of traag, opgewonden of juist sloom? Of allebei? Zijn er ziekmakende fysieke gevolgen?

Mogelijk ‘actief-makend’ zijn bijv. elektrostress en andere technologische zaken. Maar ook geo-pathische storingen rond breuklijnen in de aarde of het al genoemde ondergronds water vallen hieronder. Wat vooral een sterk ‘passief-makend’ effect heeft zijn menselijke invloeden. Zoals achtergebleven negatieve emoties van eerdere of huidige bewoners, of nare gebeurtenissen uit de historie op de locatie. Geregeld blijkt er ook sprake te zijn van overledenen die zich niet bewust zijn van hun dood en als ‘dolende zielen’ ter plekke zijn blijven rondhangen.
(voor de lijst zie ook bij ER Checklist SCAN)Op afstand
Door een pand helderziend te scannen m.b.v. deze checklist krijgen we dus alle mogelijke storende factoren in beeld. Door hier ook een cijfer aan te verbinden (10 = maximale storing, 2 of minder is minimale storing) krijg je een compleet overzicht van wat er allemaal speelt op een locatie. Na deze resultaten gecommuniceerd te hebben met een opdrachtgever kunnen we dan daadwerkelijk aan het werk. Meestal doen we dit ‘op afstand’ vanuit de rust van onze praktijk in Peize. Het blijkt dat we zo het beste ‘neutraal’ kunnen inzoomen op een plek, heldere antwoorden ontvangen en heel gericht kunnen gaan opschonen.

Geprogrammeerde kristallen
Soms hebben vragen te maken met stralings-overgevoeligheid. We kunnen dan een huis beschermen door het als het ware te verpakken in door ons geprogrammeerde ‘energetische kristallen’ (dus daar zijn geen ‘echte kristallen’ voor nodig). Ook apparatuur in huis of bij de buren of zelfs zendmasten kun je zo afschermen, en zo jezelf beschermen tegen nadelige invloeden.

In Nederland is veel water. Onder vele huizen lopen dan ook grondwaterstroompjes die invloed kunnen uitoefenen, leidend tot een ongezonde sfeer in huis. Ook hier plaatsen we dan bepaalde energetische kristallen waardoor een en ander direct geneutraliseerd wordt. Zo kan die eerst vervelend aanvoelende stoel in de voorkamer plots wel een lekkere leesplek worden waar zelfs de poes gaat liggen dutten.

Tweede wereldoorlog
Als we een huis scannen is het opvallend hoe vaak we nog te maken krijgen met naweeën van de Tweede Wereldoorlog. Dit is ook begrijpelijk natuurlijk. Heel Nederland heeft hier onder geleden en in vele huizen/op vele locaties zijn zaken gebeurd die nog steeds storend kunnen doorwerken. In ons geval zijn er al vele voorbeelden voorbij gekomen. Een appartement aan een kade in Amsterdam had gediend als doorgangshuis voor Joodse onderduikers, met nu nog steeds nare lading tot gevolg. Mede hierdoor was de ruimte zelfs bevattelijk voor vocht en schimmels e.d. Na onze reiniging ‘kwam het huis tot rust’ aldus de huiseigenaar, en bleken ook de vochtproblemen vanzelf op te drogen.

In een voormalige boerderij bij Hoogeveen waren zowel onderduikers gehuisvest geweest als Duitse soldaten. Een tweeling van net 3 jaar had precies hun slaapkamer op de plek waar in WO2 vriend en vijand met slechts een muurtje ertussen hun verblijf hadden gehad. De kleuters hadden tot groot verdriet van hun ouders nog nooit een nacht doorgeslapen. Na de Energetische Reiniging konden ze dit plotseling wel, en dat is sindsdien gelukkig zo gebleven.
De ouders reageerden: ‘Het was een hele bijzondere ervaring die grote invloed op ons leven heeft gehad. We zijn meer één geworden met het huis en hebben het verleden van het huis een plekje kunnen geven’.

Op een ander boerderijtje bij Alkmaar ontdekten we iets vergelijkbaars. Het jongste zoontje lag in de verbouwde schuur op de plek waar vroeger lammeren, schapen en geiten geslacht werden. Ook was de schuur in WO2 gebruikt door onderduikers. Zijn enge nachtmerries hielden direct op na onze reiniging, en ook de ouders konden nu eindelijk van een gezonde nachtrust genieten.

‘Eeuwig nu’
In Antwerpen was een chique appartementenflat aan de Schelde neergezet. Een van de bewoners, een gevoelige bejaarde dame, had ons benaderd. Zij ervaarde voortdurend onrust in het pand, en wilde dit eens helderziend laten bekijken.

Het volgende verhaal kwam naar voren. Zo’n 100 jaar geleden tijdens WO1 waren er op de locatie van het pand prostituees actief geweest. Daarbij kwamen vier Francaises in beeld die (aldus Aafke) ‘heel goed en gewild waren in hun werk’, vooral als troostmeisjes voor soldaten. Dit gaf jaloezie bij Vlaamse collega-prostituees en daardoor zijn de Franse vrouwen ‘weggewerkt uit territoriumwraak’. Het leek een ongeluk maar het was moord. Ze waren gedrogeerd in het water gegooid. Alle vier vrouwen wisten niet dat ze overleden waren en ‘hingen nog ter plekke in een eeuwig nu’. We hebben ze naar het Licht kunnen helpen.

Het komt veel vaker voor dat iemand die sterft daarna niet goed beseft dat hij/zij overleden is. Dan komen ze in een soort ‘eeuwig nu te hangen’. Qua tijd kan dat dan 2 dagen, 3 jaar of 100 jaar zijn, de gestorvenen weten dat niet, die ‘vertoeven in al-tijd’, daar speelt geen tijd.

Zuiveren
Ook zijn er rond 1950 bij diezelfde flat in de buurt nog twee mannen door een gaslek gestikt en gestorven. Zij doolden eveneens rond, ook hen hebben we naar het Licht kunnen helpen. Ze werden in alle Liefde door hun opa’s en oma’s opgewacht, ontroerend om mee te beleven.

Door dit alles op te schonen werd het nu eindelijk een voelbaar aangename woonplek voor de Vlaamse dame, die indirect hiermee ook alle flatbewoners van dienst was geweest. Dit maakte haar extra tevreden en dankbaar. Haar reactie: ‘Wat goed dat die arme zielen van de vrouwen en mannen naar het licht gebracht zijn. Hartelijk dank voor dit zuiverende werk dat jullie samen hebben verricht voor ons allen hier in het complex’. 

Bewijs
Soms vragen we ons wel eens af of al die sterke verhalen die we te zien krijgen echt kloppen. Hoe vallen onze inzichten te bewijzen? Dit voorbeeld gaf een welkome bevestiging.
Bij een vrijstaand huis in de buurt van Heerenveen kwamen in de achtertuin een overleden man en vrouw in beeld, die met hun dochter hier hadden gewoond. De man overleed bij een uit de hand gelopen ruzie door een slag met een sikkel en bloedde dood. Hij werd nog een flink aantal meters versleept in de achtertuin. Daar is later zijn schedel gevonden, het skelet was vergaan/opgelost in de moerassige grond. De vrouw overleed zes weken na hem door uitputting. Beiden hingen daar rond en zijn naar het Licht begeleid. Er kwam ook nog een soort wolf/waakhond voorbij, die ging graag mee naar het Licht.

Bijzonder was dat we precies konden aangeven waar die schedel had gelegen in de tuin, en hoe en waar de man was versleept. Later wezen buren de huidige bewoners de precieze plaats aan waar hun zoon ooit eens een schedel had opgegraven (en naar de politie had gebracht). Het was exact dezelfde plek als wij hadden gezien in de achtertuin. Dit ‘schedelfeit’ gaf zo een tastbaar bewijs aan onze bevindingen daar. Goed om te horen voor de kritisch ingestelde bewoners en een extra ondersteuning van ons werk.
 
Bedrijfsreiniging
Voordat het lijkt alsof er voortdurend dolende zielen op ons bordje liggen nog wat andere voorbeelden. Naast woonhuizen zijn er ook bedrijfspanden die we hebben opgeschoond.
Zo ging het bijv. bij een Brabantse boerderij annex kaaswinkel om een kwestie van erfpacht. De nieuwe eigenaren kregen maar niet goed de loop erin met hun bedrijf. Hun dieren hadden last van ‘vreemde ziektes’. In de jaren vijftig bleken er bij een herverkaveling grote burenruzies te zijn geweest op en rond hun perceel. Ook hadden elektriciteitsmasten negatieve invloed. Door dit helder te krijgen en energetisch op te schonen/af te schermen konden het bedrijf en de bewoners, de dieren en de kazen eindelijk floreren.

Bij een therapeutisch centrum in Groningen kwam in beeld dat er nauwelijks rekening gehouden werd met alle ‘zich opstapelende emoties’ van de cliënten in werkruimtes. Na onze reiniging gaven therapeuten aan dat ´het lijkt of de energie hier nu meer levend en vitaal is, op een hogere frequentie vibreert’. ‘Het is verrassend schoon en licht’.
Ook bij het energetisch reinigen van praktijkruimtes elders in het land kwam voorbij hoe belangrijk het is om je werkplek voortdurend bewust op te (laten) schonen t.b.v. zowel je cliënten als jezelf. En uiteraard geldt dit precies zo voor woonhuizen. Voor wie dat wil bieden we mogelijkheden om woon- en/of werkruimtes periodiek te reinigen, als een soort onderhoudsbeurt of update.

Scan?
Een Energetische Reiniging is vaak een noodzaak. Omdat dan nadelige invloeden kunnen oplossen en er een gezonde en vitale situatie ontstaat, maar ook omdat je daarmee de locatie ‘in optimale staat’ houdt voor bewoners/gebruikers. Hoe zou het zijn om in een heerlijk aanvoelend pand te wonen en/of te werken? Wil iemand n.a.v. dit artikel ook eens de woon- of werkplek laten nakijken?

We kunnen een helderziende scan doen door onze checklist te gebruiken bij het (vanuit onze praktijkruimte in Peize) waarnemen van het huis of bedrijfspand. Door te scannen kan alles in beeld komen wat een actief dan wel passief storende werking heeft. Na overleg kunnen we al deze invloeden neutraliseren en de situatie optimaliseren, en daarna maken we hier een helder verslag van. Per situatie bekijken we wat het beste is voor alle betrokkenen. Voor een scan of meer informatie over Energetische Reiniging? Zie op onze NATUURLIJK site onder praktijk.

Rob Heiligers en Aafke Douma 2018     www.NATUURLIJKCentrumBewustzijnenBloei.nl