Bijeenkomst 1 FAMILIELIJNEN OPSCHONEN / FAMILIE IS ALLES

Interactieve lezing/workshop met Aafke Douma & Rob Heiligers. Een inkijkje in de keuken van hun NATUURLIJK werk, met markante voorbeelden, treffende oefeningen en voorbeeldsessies met mensen uit het publiek (Duurt zo'n 2 uur, maar kan ook (meer in workshopvorm) in zo'n 4 uur).

Aafke en Rob komen in hun energetisch werk vele mensen tegen met klachten waarbij de oorzaken blijken te liggen in ´familielijnen´. Behalve je fysieke genen kun je nogal wat meer meekrijgen van je vader en moeder en voorouders. Waarden en normen, cultuur en gewoontes, maar ook ervaringen uit een ver verleden. De energetische impact daarvan kan vele generaties lang (onbewust) doorspelen. En dus in het hier en nu klachten veroorzaken die hun oorsprong hebben lang geleden.

Als je het over 'familie' hebt dan lijkt dat een begrip dat gaat over biologisch verwant zijn, over een gedeelde jeugd, over al dan niet gelijke opvattingen e.d. En dat is natuurlijk ook zo. Maar hoe ver reikt een familieverband? Tot overgrootouders of kleinkinderen? Tot zielsverwanten? Tot...?
Als we het begrip 'familie' wat ruimer bekijken dan krijgen we ook te maken met vorige/andere levens en met de ziel. En hoe grijpt dat allemaal op elkaar in? Is zo eigenlijk iedereen familie van elkaar?Door familielijnen 'energetisch op te schonen' middels ons heldervoelend/-ziend/-horend/-wetend vermogen, wordt als het ware de angel uit het probleem gehaald. Met opmerkelijk gezonde gevolgen, niet alleen voor iemand zelf maar voor alle betrokken familieleden. Een en ander sluit aan op bijv. de harmoniserende effecten van familieopstellingen en systemisch werk. Onze ervaring leert dat we in ons energetisch werk nog dieper gaan, naar de oorspronkelijke oorzaken achter gezondheidsklachten en allerlei levensvragen.
 
Lees er eventueel meer over in de artikelen FAMILIELIJNEN OPSCHONEN, FAMILIE IS ALLES en SCHOON SCHIP MAKEN op de site onder ‘praktijk’.
www.NATUURLIJKCentrumBewustzijnenBloei.nl  
 

Of organiseer zelf een bijeenkomst? natuurlijkcbb@gmail.com